Arbeidsområder

Her kan du lese mer om våre arbeidsområder… Les mer>>

Ressurser og kontakter

Her kan du lese mer om våre ressurser… Les mer>>

BRUSTAD marketing & communication as (BMC) har siden 2005 arbeidet med ulike prosjekt, marked- og partnerprogram innen fotball, idrett og næringliv bl.a. knyttet til idrettsområdene og særforbundene ved Ullevaal Stadion - og utover dette også jobbet direkte inn mot klubber og kretser innenfor samme område.

 

I tillegg til daglig leder med ulik spisskompetanse og bred erfaring innen markedsføring og kommunikasjon, har BMC knyttet til seg et nettverk av ulike konsulenter og selskaper - for å kunne løse ulike oppgaver og behov som er ønskelig.

 

Gjennom dette tilgang til et samlet resultatorientert gruppe med bakgrunn fra lederjobber der krav til resultater og oppnåelse av målsettinger alltid har stått øverst på dagsorden. Vår hovedstyrke ligger i gjennomføringen av hele prosessen - fra idé og forretningsutvikling, til implementering, gjennomføring og oppfølging; stå hele distansen.

 

Betydelig erfaring fra prosjektledelse med tilsvarende krav til styring av de ulike prosesser underveis, gir trygghet for kundene ved valg av BMC som samarbeidsparnter - gjennom bl.a. utvikling av marked- og partnerarbeid innen idrett og næringsliv. 

 

Med nettverket har vi samlet en bred og lang bakgrunn fra ledelse, personalhåndtering, produkt- og konseptutvikling - samt salg og markedsføring av mange ulike konsepter på nasjonalt og nordisk nivå. Det gode nettverket gjør BMC samlet i stand til å håndtere ulike oppgaver også utenfor vår kjernevirksomhet, slik som events og ulike arrangement.