Arbeidsområder

Med lang erfaring og kjennskap til idretten, partnere og selskap rundt Ullevaal Stadion, er BMC en naturlig partner for firmaer, selskap og idrettsområder ved nasjonalanlegget - som ønsker en effektiv og tett partner for utvikling og gjennomføring av prosjekter av ulike slag.

 

Vår bakgrunn med forretningsutvikling, konseptbygging, partneravtaler og innhold, markedsføring og salgserfaring gir kompetansen som en god samarbeidspartner skal ha, for å løse oppgavene på en effektiv og tilfredsstillende måte. Vårt samlede gode nettverk gjør oss i stand til å løse mange ulike oppgaver - og samtidig ivareta nærheten i prosessene. 

 

En av styrkene ligger i å stå hele distansen; fra idéens unnfangelse, til utviklingen med lansering og gjennomføring - samt oppfølging og evaluering av arbeidet og helheten.

 

Salgsarbeid knyttet rundt utvikling av samarbeidsavtaler og konsepter for ulike idrettsområder i forhold til næringslivets partnere, er oppgaver vi med vår plassering og kompetanse ser frem til å kunne være en sentral del av fremover.

 

Hovedområdene;

 

- salg, konsept- og forretningsutvikling

 

- marked og partnerprogram

 

- prosjektledelse og styring

 

marketing & strategiutvikling

 

- utvikling samarbeidsavtaler, idrett & næringsliv

 

- implementering og gjennomføring